Decoflor

Ecoflor Retuna

decoflor-1093.jpg

Ecoflor Retuna

Tanken att öppna ett Ecoflor har funnits ända sen starten av Decoflor. Vi ville öppna en blomsterbutik med 100% miljöfokus och när möjligheten att öppna en blomsterbutik i kanske världens första återbruksgalleria dök upp så tog vi den chansen. 

På Ecoflor handlar du enbart miljövänligt odlade blommor och växter. Tillbehör som tex krukor och vaser får vi från inlämningsdepån Returen där människor lämnar in saker de inte längre vill ha. Genom att renovera, fixa till och kreativt återbruka sakerna kan de säljas vidare och får ett nytt värde hos en ny ägare. 

Hållbarhet handlar inte om att hålla tillbaka och leva mindre – utan om att åstadkomma mer med de resurser vi redan har.

 

The idea of opening an Ecoflor has existed since the start of Decoflor. We wanted to open a flower shop with 100% environmental focus and when the possibility of opening a flower shop in perhaps the world's first recycling mall appeared, we took that chance.
At Ecoflor you only shop environmentally-grown cultivated flowers and plants. Accessories, such as pots and vases, are available from “Returen” where people submit things they no longer want. 

By renovating, repairing and creatively reusing the items, they can be resold and gain a new value with a new owner.
Sustainability is not about keeping back and living less - without achieving more with the resources we already have.

 

Kontakta oss

ÖPPET
Mån - Fre 10 - 19
Lör - Sön 10 - 15

ECOFLOR RETUNA
Folkestaleden 7
635 10 Eskilstuna
+4673-1503451

Maria är delägare och ansvarig för Ecoflor Maria is the owner and shop manager of Ecoflor

Maria är delägare och ansvarig för Ecoflor
Maria is the owner and shop manager of Ecoflor